За Автора

Началото  беше  поставено  с  гръм.  Една  студена  декем-
врийска нощ аз и няколко мои колеги изживяхме един малък
ужас – щяхме да се издавим. Отървахме се само с уплаха, мо-
рето  ни  пощади.  Някои  веднага  напуснаха,  някои  се  пропи-
ха, но всички загубихме съня си. Казват, че когато загубиш
нещо,  съдбата  ти  подарява  друго  в  замяна.  Моят  подарък
беше неочакван – прописах. Още на следващата нощ. Може
би,  за  да  избягам  от  демоните  си.  Може  винаги  да  е  било  в
мен и да е чакало подходящия момент. Нямам идея.
През  цялото  това  време,  докато  се  въртях  в  леглото,
докато  се  чудех  ще  запазя  ли  разсъдъка  си,  един  човек  беше
до мен. Съпругата ми. Моята муза. Моята опора. Първият
ми редактор. Най-големият ми критик. Единствената при-
чина този проект да види бял свят.
Посвещавам ти тази книга, миличко.
А ти, скъпи читателю, забавлявай се! Със сигурност ще
се откриеш вътре..