Oбщи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.storieslui.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1)Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между РИБКОМ ЕООД  и посетителите на уебсайта www.storieslui.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1)Фирмена информация за РИБКОМ ЕООД :
Адрес на управление: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 3 ЕТ. 8 СТАЯ 808
Булстат: 202795974
Телефон: +359 (0) 884 929 112
Управител: ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА


III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1)Всички информационни страници на сайта www.storieslui.com са написани / направени/от нас и са изключителна интелектуална собственост на РИБКОМ ЕООД. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на РИБКОМ ЕООД . Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и снимки  без изричното разрешение на РИБКОМ ЕООД  представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1)С приемане на тези общи условия на сайта www.storieslui.com  посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за контакти и поръчка в сайта.

(2)При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3)  РИБКОМ ЕООД  ползва изпратените от посетителите име, телефонен номер  и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщенията им, след като това е поискано от самите тях. РИБКОМ ЕООД  гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4)Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5)РИБКОМ ЕООД  използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6)РИБКОМ ЕООД  не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7)РИБКОМ ЕООД  не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8)В сайта www.storieslui.com посетителите се съгласяват  РИБКОМ ЕООД  да събира данни от прочитане на бисквитки,които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9)Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.storieslui.com.

(10)Посетителите на www.storieslui.com в качеството си на физически лица се съгласяват РИБКОМ ЕООД  да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11)Посетителите на www.storieslui.com  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от РИБКОМ ЕООД  по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.storieslui.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1)За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1)Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.storieslui.com считано от 24.05.2018 г.